Nga Blerina Memaj
Njeriu ka një botë shpirtërore, ka emocione… dhe ekzistojnë disa rregulla morale që janë të vendosura natyrshëm: se babai është babá, se vëllai është vëlla, edhe se nëna është nënë.
Inçesti i nxjerr nga natyrshmeria këto role…nje triumf i dëshirave të errëta mbi arsyen!
Lidhja ndërmjet dy individëve të të njëjtit gjak përbën problem substancial në themelimin e kohezionit socialo – kulturor ndërmjet një shoqërie dhe rrethit familjar. Kjo problematikë ka shqetësuar studiuesit për prejardhjen e incestit. Diskutimi nëse inçesti ka prejardhje kulturore apo biologjike ka nxitur mendimet formale dhe jo formale brenda shoqërive të ndryshme. Inçesti besohet t’i ketë fillesat e veta në fiset e lashta, si të Australisë ashtu edhe të Afrikës. Shenja të tij janë paraqitur gjithashtu edhe në fiset e sotme që jetojnë në brigjet e Amazonës.
Kuptimi gjuhësor i fjalës inçest
Fjala angleze inçesti rrjedh nga latinishtja, incest, i cili ka një kuptim të përgjithshëm të “papastërtisë, të pandjeshme”. Në kuptimin e përgjithshëm latin (të ruajtur në periudhën e Mesme Angleze dhe në kuptimin e ngushtë modern.) Mbiemri i përftuar incestuous shfaqet në shekullin e 16-të. Para termit latin, në anglishten e vjetër eshte njohur si sib-leger (nga ‘kinship’ sibb ‘+ leger’ , për të gënjyer ‘) ose mǣġhǣmed (nga mǣġ’ kin, prind ‘+ hǣmed’ marrëdhënie seksuale ‘), por në kohë, të dyja fjalët nuk u përdorën. Terma si incester dhe incestuale janë përdorur për të përshkruar ata që janë të interesuar në marrëdhëniet seksuale me të afërmit me lidhje të ngushta gjaku
Prevalenca/Mbizotërimi
Inçest midis një të rrituri dhe një personi nën moshën e pëlqimit konsiderohet një formë e abuzimit seksual të fëmijëve që është një nga format më ekstreme të abuzimit gjatë fëmijërisë e që shpesh rezulton në një traumë psikologjike serioze dhe afatgjatë, veçanërisht në rastin e inçestit prindëror.
Prevalenca e inçestit është e vështirë të përgjithësohet, por hulumtimi ka vlerësuar 10-15% të popullsisë së përgjithshme ka patur të paktën një kontakt të tillë seksual, dhe më pak se 2% që mbetën marrëdhënie në tentativë. Për grate të cilat preken nga inçesti hulumtimi ka dhënë vlerësime të larta, deri në 20%.
Inçesti i formës babai – vajza ishte për shumë vite forma më e përhapur e raportuar dhe e studiuar e inçestit.
Kohët e fundit, studimet kanë treguar se inçesti i vëllezërve, veçanërisht vëllezërit më të mëdhenjë, që kanë marrëdhënie seksuale me vëllezërit e motrat më të reja, është forma më e përhapur e inçestit.
Sipas disa studimeve inçesti mes vëllezërve është një nga format që ndodhin më shpesh se format e tjera të incestit.
Disa studime të tjera sugjerojnë se autorët adoleshentë të abuzimit (pra vëllezër të motrave) zgjedhin viktima më të reja se vetja dhe abuzojnë me to gjatë një periudhe më të gjatë krahasuar me format e tjera të inçestit
Pasardhësit e prindërve te cilët kanë lidhje inçestuoze, të lidhur biologjikisht, janë të ekspozuar ndaj problemeve gjenetike.
Pasardhësit e tillë kanë një mundësi më të lartë për defekte gjatë lindjes sepse rrit raportin e zigotave që janë homozygote për alela të dëmshme reçesive që prodhojnë çrregullime të tilla. Për shkak se shumica e këtyre aleleve janë të rralla në popullata, nuk ka gjasa që dy partnerë të lidhur normalisht, të dyja të jenë transportues heterozygote.
Në rastin e lidhjeve inçestuoze, për shkak se të afërmit e ngushtë ndajnë një pjesë të madhe të aleleve të tyre, probabiliteti që ndonjë alel i tillë i rrallë, i dëmshëm dhe i pranishëm në pasaardhësin e përbashkët do të trashëgohet nga të dy prindërit e lidhur, rritet në mënyrë dramatike krahasuar me lidhjet normale, joinçestuoze.
Çfarë dëmesh të tjera shkakton inçesti?
Në afat të shkurtër, riprodhimi inçestuoz, brenda familjes, pritet të prodhojë rritje të aborteve spontane, vdekjeve të fetusit dhe të japë pasardhës pas lindjes me defekte të lindura
Kjo do të thotë se dy personat sa më të afërt te jenë, aq më të rënda janë kostot biologjike të pasaardhësve
Ky fakt ka arritur të shpjegojë pse riprodhimi në mes të afërmve të ngushtë, si vëllezërit e motrat, është shumë më pak i zakonshëme sesa mes brezave më të largët.
Nga ana tjetër sistemi imun mund të jetë më i ndjeshëm, ndaj dhe pasardhësit të inçestit preken nga sëmundjeve ngjitëse më tepër se të tjerët
Një studim i vitit 1994 arriti ne perfundim se ka një vdekje të tepërt mes pasardhesve nga incesti brenda familjes.
Fëmijët e ardhur ne jetë nga lidhjet prindë-fëmije ose vëlla e motër janë një rrezik në rritje të vdekjeve të parakohshme. Studimet sugjerojnë se 20-36% e këtyre fëmijëve do të vdesin ose do të kenë aftësi të kufizuara të mëdha.
Një studim me nje kampion prej 29 pasardhësish që rezultojnë të kenë ardhur në jetë nga lidhjet moter-vëlla ose nga baba-vajzë, zbuloi se 20 kishin anomali të lindura, duke përfshirë katër prej tyre në lidhje të drejtpërdrejtë me alelet autosome reçesive.

©Muslimania.al

LEAVE A REPLY

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.