Nga HIBA HATI 

Ligji i ri i miratuar nga Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian i cili përcakton se punëdhënësit mund të ndalojnë punonjëset e tyre të përdorin hixhabin kur plotësohen disa kushte po shkakton një debat të madh në opinionin publik mbarë ndërkombëtar. Jurisprudenca në nivelin evropian ka dalluar dy raste të ndryshme, duke kundërshtuar megjithatë një parim universal themeluar nga vetë Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Prandaj është e nevojshme të kujtojmë se e drejta për të punuar dhe diskriminimi në vendin e punës janë parime të mbrojtura nga sistemi ligjor qoftë italian, sipas nenit nr.. 3 të Kushtetutës që përcakton parimin e barazisë së të gjithë qytetarëve pa dallime fetare; si dhe në Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian në nenin 21 i cili “ndalon çdo formë diskriminimi bazuar në fe”.

Një burim tjetër i rëndësishëm është Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) e cila lejon çdo viktimë individuale të shkeljes së të drejtave të njeriut të garantuara në të, të ankohet në Gjykatën e Drejtësisë të Bashkimit Evropian.

Dhe një burim tjetër i rëndësishëm është Direktiva 2000/78 / CE, e cila përcakton një kornizë të përgjithshme për trajtimin e barabartë në çështjet e punësimit dhe kushteve të punës, duhet të interpretohet se ndalimi i veshjes së një hixhabi, që buron nga Kompania private që ndalon mbajtjen e dukshme të ndonjë shenje politike, filozofike ose fetare në vendin e punës, përbën diskriminim të drejtpërdrejtë bazuar në fe ose besim brenda kuptimit të kësaj direktive.

Nga ana tjetër, një rregull i tillë i brendshëm i një ndërmarrje private mund të përbëjë diskriminim indirekt brenda kuptimit të Nenit 2 (2) (b) të Direktivës 2000/78, nëse tregohet se detyrimi dukshëm neutral i parashikuar prej tij në të vërtetë përfshin, një disavantazh i veçantë për njerëzit që i përmbahen një feje ose ideologjie të caktuar, përveç nëse justifikohet objektivisht nga një qëllim i ligjshëm, siç është ndjekja, nga punëdhënësi, e një politike të neutralitetit politik, filozofik dhe fetar në marrëdhëniet me klientët, dhe që mjetet e përdorura për të arritur këtë qëllim janë të përshtatshme dhe të domosdoshme, një rrethanë që gjykata referuese duhet ta verifikojë. 

Duke analizuar nenet e lartpërmendura ne mund të kuptojmë se si personi dhe kompania mbrohen me një koncept të neutralitetit të ligjshëm të biznesit.

LEAVE A REPLY

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.